Whirlpool Magyarország „100 éves a Whirlpool” elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata

A Whirlpool Magyarország (továbbiakban: Szervező) által szervezett internet alapú nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki a játék ideje alatt a játékban részt vevő WHIRLPOOL márkájú, a 4. pontban megadott,  jubileumi termékcsalád készülékei közül vásárol és interneten a www.whirlpool100.hu microsite-on beküldi pályázatát.

A játék szervezője: Whirlpool Magyarország Kft.
(1117 Budapest, Bercsényi u. 25.)

 • A Játék időtartama 2011. május 2. 00:00:01 - augusztus 9. 23:59:59 -ig tart.

Játék ideje előtt és után érkezett pályázatok érvénytelenek.

 • A játék menete:

A játék során a vásárlást követően a megadott microsite-on az adatokat kitöltve kell a pályázatot elküldeni. (Ezen adatok: játékos neve, címe, telefonszáma, a vásárolt készülék típusa, valamint a készülék SERVICE matricáján található 12 jegyű termékkód és a gyári szám).

A pályázónak a vásárlást igazoló számlát, blokkot meg kell őriznie, mert nyertessé válása esetén a szervező bekérheti a számla/blokk másolatát igazolásképpen, hogy valóban megtörtént a vásárlás. A vásárlását számlával/blokkal igazolni nem tudó nyertest a Szervező érvénytelennek nyilváníthatja, és a játékból kizárhatja. Ilyen esetben a nyertes helyébe a soron következő tartaléknyertes lép.

A játék során beérkezett pályázatok 10 naponként sorsoláson vesznek részt, majd a játék végén az összes pályázat közül kerül kisorsolásra a FŐDÍJ nyertese. A játékban a 4. pontban megadott termékek megvásárlásával lehet részt venni. Minden megvásárolt termékkel egyszer lehet pályázni. A hibásan, vagy hiányosan leadott pályázatok érvénytelennek minősülnek. (pl. ha nincs megadva a gyári szám). A kisorsolt nyertesekkel a szervező, vagy megbízottja, a Hieroglif Kft. felveszi a kapcsolatot adategyeztetés végett.

10 naponkénti sorsolás:
Az interneten leadott pályázatok 10 naponként sorsoláson vesznek részt, ahol a nyertes egy MAX 39 SL típusú Whirlpool mikrohullámú sütőt nyer.

A 10 naponkénti időtartamok és a sorsolási időpontok megadása:

 1. 2011 május 2. 00:00:00 – május 11. 23:59:59

Sorsolás időpontja: 2011.05.17, 10:00, - A sorsolás nyertese: Kurucz Lászlóné - Besnyő

 1. 2011 május 12. 00:00:00 – május 21. 23:59:59

Sorsolás időpontja: 2011.05.27, 10:00, - A sorsolás nyertese: Nincs nyertes

 1. 2011 május 22. 00:00:00 – május 31. 23:59:59

Sorsolás időpontja: 2011.06.07, 10:00, - A sorsolás nyertese: Bognár Orsolya - Budapest

 1. 2011 június 1. 00:00:00 – június 10. 23:59:59

Sorsolás időpontja: 2011.06.17, 10:00, - A sorsolás nyertese: Kovács Zsuzsanna - Kiskunlacháza

 1. 2011 június 11. 00:00:00 – június 20. 23:59:59

Sorsolás időpontja: 2011.06.24, 10:00, - A sorsolás nyertese: Bunczom Ferenc - Nagykanizsa

 1. 2011 június 21. 00:00:00 – június 30. 23:59:59

Sorsolás időpontja: 2011.07.05, 10:00, - A sorsolás nyertese: Bleicher Krisztián - Budapest

 1. 2011 július 1. 00:00:00 – július 10. 23:59:59

Sorsolás időpontja: 2011.07.15, 10:00, - A sorsolás nyertese: Priskin Tiborné - Telekgerendás

 1. 2011 július 11. 00:00:00 – július 20. 23:59:59

Sorsolás időpontja: 2011.07.26, 10:00, - A sorsolás nyertese: Kovács Gábor - Siófok

 1. 2011 július 21. 00:00:00 – július 30. 23:59:59

Sorsolás időpontja: 2011.08.09, 10:00, - A sorsolás nyertese:

 1. 2011 július 31. 00:00:00 – augusztus 9. 23:59:59

Sorsolás időpontja: 2011.08.23, 10:00, - A sorsolás nyertese:

A nyertes játékosok nevét lakcímét – csak a település feltüntetésével – a szervező a megadott microsite-on közzéteszi.

FŐDÍJ sorsolás:
A 100 nap alatt (2011. május 2. 00:00:01 – 2011. augusztus 9. 23:59:59 között) beérkezett összes pályázat közül sorsoljuk ki a fődíjat, ami egy a Whirlpool mindenkori listaárán számított, bruttó 1 millió Ft értékű  álomkonyha, ami a jubileumi termékcsalád tagjaiból összeállítva.
(A Whirlpool Magyarország Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja.)
Sorsolás időpontja: 2011.09.07, 10:05

A nyertes játékosok nevét lakcímét – csak a település feltüntetésével – a szervező a megadott microsite-on közzéteszi.

A sorsolások lebonyolításáról jegyzőkönyv készül.

 • A játékban résztvevő termékek:

A játékban a magyarországi hivatalos Whirlpool viszonteladóktól vásárolt készülékek vesznek részt, melyek:

Hűtőszekrények:
Alulfagyasztós hűtőszekrények: WBE 34132 A++W, WBE 34132 A++X,
WBC 37352 A++DFCX, WBC37552 A++DFCX
Felülfagyasztós hűtőszekrények: WTE 3813 A+W,  WTE 3813 A+X,
WTE 31132 A++X, WTC 3746 A+NFCX
Fagyasztók:
Fagyasztószekrény: WV 1800 A+W, WVE1820 A+W
Fagyasztóláda: WH 2310 A++E
Mosógépek:
Felültöltős mosógépek : AWE 9630 (ZEN), AWE 7629, AWE 9629
Elöltöltős m. : AWOE 7449, AWOE 7560, AWOE 7759, AWOE 8559, WOE 8559 B, AWOE 8759, AWOE 8759 S, AWOE 91400/1, Aquasteam 9701

Szárítógép: AZA 9780
Mosogatógép:ADP 7955 WH, ADP  7955 IX, ADP H2O, ADP 6993 ECO
Mikróhullámú készülékek:JT 369 WH, JT 369 SL, JT 379 IX, FT 339 SL

Beépíthető készülékek: AKZM 693/MR/R; AKZM 656/IX/01; AKZM 655/IX/01,
ACM 751 BA; ACM 754 BA, AKT 680 IXL; AKT 780 IXL
ADG 9960; ADG 8950 IX, AKR 968 IX; AKR 550 IM, ART 863/A+/NF

A játékban résztvevő termékek listáját a Whirlpool Magyarország Kft. bővítheti, aktualizálhatja. A termékek listája a www.whirlpool100.hu weboldalon megtalálható.

 • A pályázat internetes elküldésekor meg kell adni a pályázó adatait, értesítési címét, telefonszámát, valamint a vásárolt készülék gyári számát. Ezzel igazolva, hogy a vásárolt készülék a játékban részt vevő, kijelölt termékek közül való.

Nyertes pályázat esetén a vásárlást igazoló számla/blokk másolatát is be kell mutatni.
A játékban csak a 4. pontban felsorolt készülékek vesznek részt.

 

 • Minden termék vásárlása után csak egy pályázat küldhető. A további próbálkozások érvénytelennek számítanak, a nyereményjátékban nem vesznek részt. Több, a játékban részt vevő termék vásárlása esetén természetesen külön pályázatot érdemes küldeni, minden termékkel külön. Ezzel is nő a nyerés esélye.

 

 • Nyertesek értesítése

Szervező ill. megbízottja (Hieroglif Kft.) a nyerteseket a pályázatban megadott értesítési címen, telefonon értesíti és pontosítja az adatokat. Valamint elkérheti ellenőrzés céljából a vásárlást igazoló számla/blokk másolatát.

 

 • Nyeremények átadása.

A nyertesek értesítésekor bekért, a vásárlást igazoló számla/blokk ellenőrzésre kerül, és amennyiben a játékszabálynak mindenben megfelel, a nyeremény a Whirlpool Magyarország Kft. megbízott, szerződéses szállítmányozó partnere által kerül kiküldésre a nyertes által megadott címre, valamint a nyertes neve, lakcíme – csak a település feltüntetésével – felkerül a megadott microsite-ra.
Amennyiben a számla/blokk nem felel meg a játékszabályzatban foglaltaknak (pl. nem a kijelölt termékről szól) a játékos nem jogosult a nyereményre. Ilyen esetben a nyertes helyébe a soron következő tartalék nyertes lép.

9.  Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a játékból azt a játékost, akinek a pályázaton feltüntetett, illetve személyes adatai, illetve egyéb megadott adatai nem valósak, hiányosak, tévesek, vagy az általa leadott pályázat hamisított vagy nem érvényes. A játékosok téves, vagy valótlan tartalmú adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

10. Szervező a postai kézbesítésből eredő hibákért nem vállal felelősséget. Szervező nem vállal felelősséget az értesítés kézbesítésére, ha a pályázaton a megadott cím pontatlanul, hiányosan, vagy tévesen került feltüntetésre.

11. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatóak.

12. Adózási kérdések
A Szervező vállalja, hogy amennyiben a Játékkal kapcsolatosan személyi jövedelemadó
és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség merül fel, azt megfizeti. Az ezeken
felül esetlegesen felmerülő egyéb kapcsolódó költség a nyertest terheli (ide tartozik pl.
utazási költség, postaköltség, telefonköltség, stb.).

13. A Játékban való részvételével a Játékos elfogadja jelen Játékszabályzatot és elismeri, hogy a Játékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

A Játékos jelen Játékszabályzat alapján beküldött pályázatával elfogadja, hogy a Játék során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait a Szervező nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, és azt megbízottja (Hieroglif Kft.) részére, valamint a nyertesek kézbesítési adatait a szállítmányozó partnercég részére továbbítsa.

Azáltal, hogy a vásárló a Játékszabályzatban írtak szerint pályázatát a megadott módon interneten beküldi, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy:

 • nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező nyilvánosságra hozza.  A vásárló Pályázatának beküldésével tudomásul veszi továbbá, hogy a FŐDÍJ nyeremény átadásáról fotó, video, audio-felvétel is készülhet, s minden további feltétel támasztása nélkül hozzájárul ezen felvételek későbbi reklám-promóciókhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy esetlegesen szükséges személyi adataikat a Szervező, illetve az általa megbízott Hieroglif Kft. részére eljuttatják a hivatalos szervekkel való elszámolás miatt, amennyiben erre sor kerül.

 • személyes adataikat (név, lakcím, telefonszám) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználja;

 

14. A Szervező, valamint a Hieroglif Kft., illetve a nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában érintett vállalatok dolgozói, valamint ezen személyek Ptk.685.§ b., pontjában meghatározott közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt a nyereményjátékban.

 • Az 1.-3. pontban körülírt pályázatok hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért valamint az esetleges nyomdahibákért a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

 

 • Szervező fenntartja a jogot, hogy a vélelmezhetően nem a játék szellemiségének megfelelő, tisztességtelen és/vagy etikátlan módszerekkel, nyerészkedés céljából pályázó játékosokat előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból.
 • A Játékkal kapcsolatban a jogi út minden tekintetben kizárva.

 

 • Szervező fenntartja a Játékszabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a megadott microsite oldalon közzéteszi.

    
19. A nyereményjátékról további információk megtalálhatók a www.whirlpool100.hu weboldalon. Telefonon bővebb információ a 06-40-109-109-es  ügyfélszolgálati telefonszámon kapható.

20. Szervező a nyereményjátékról, nyertesekről, a nyeremények postázásáról, illetve egyéb kérdésekben információt, illetve tájékoztatást a játék lezárulását követő 60 napon belül tud adni.